Bli med i Start UiS.

SØK HER
Søknadsfrist 15. september kl 23:59

Våre Medlemmer

Styret

Gila Hotek

Økonomi og Administrasjon

Lida Maria Hotek

Økonomi og Administrasjon

Tarjei B. Dalen

Økonomi og Administrasjon

Asbjørn Rørvik

Elektro Ingeniør

Pauline Irene Steinhovden

Sykepleier

Richard Reistad

Økonomi og Administrasjon

Isabel Fiskå Knutsen

Økonomi og Administrasjon

Adrian Prigel Jordahl

Økonomi og Administrasjon

Preben Nordahl Idsø

Økonomi og Administrasjon

Hanne Øglænd

MSc Computational Engineering

Tobias Kristensen

Automatisering og elektronikkdesign

Eric Svereson

MSc Computational Engineering

Alexander Bjørnås

Datateknologi

Cecilie Landeland

Økonomi og Administrasjon

Ingrid Tallaksen Schuster

Master i endringsledelse

Best experience on both mobile and desktop

Download Now

Våre samarbeidspartnere

Perfect landing page for web and mobile apps

Sync across all devices
This sounded nonsense to Alice, so she said nothing, but set off at once.
Track your time
This sounded nonsense to Alice, so she said nothing, but set off at once.
All emails in one place
This sounded nonsense to Alice, so she said nothing, but set off at once.
Secured protocol
This sounded nonsense to Alice, so she said nothing, but set off at once.
Notifications about sales
This sounded nonsense to Alice, so she said nothing, but set off at once.
Organize your files
This sounded nonsense to Alice, so she said nothing, but set off at once.
Video tour
Watch now